PUHETERAPEUTTI KAISA PENTTILÄ

JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS !

        

   PUHETERAPIAA VUOROVAIKUTUKSEN JA KOMMUNIKOINNIN HÄIRIÖIHIN     KUNTOUTAN PUHEESEEN- JA KIELEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA

     -VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN ONGELMAT
     -VIIVÄSTYNYT PUHEEN- JA KIELENKEHITYS
     -PUHEEN- JA KIELENKEHITYKSEN ERITYISVAIKEUS (DYSFASIA)
     -ARTIKULAATIOVAIKEUDET/ÄÄNNEVIRHEET

     -AUTISMI
     -NEUROLOGISTEN SAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT PUHEEN ONGELMAT
     -PUHETTA TUKEVIEN - JA KORVAAVIEN KOMMUNIKAATIOMENETELMIEN KÄYTÖN OPETUS JA OHJAUS

 


     KOHDERYHMÄT: LAPSET, NUORET, AIKUISET, IKÄÄNTYNEET

     TYÖSKENTELYALUE: OULU, MUHOS, UTAJÄRVI, TYRNÄVÄ, LIMINKA    PUHETERAPIA SISÄLTÄÄ: 

  • ALKUTILANTEEN KARTOITUKSEN
  • YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN
  • PUHETERAPIAKUNTOUTUKSEN TOTEUTUKSEN KUNTOUTUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI
  • LOPPUARVIOINNIN KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA
  • PUHETERAPIA TOTEUTUU YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN JA HÄNEN LÄHIOMAISTENSA KANSSA, ASIAKASTA KUNNIOITTAEN. PUHETERAPEUTTINA TYÖTÄNI OHJAAVAT VAHVA AMMATILLINEN KOULUTUS JA - 15 VUODEN TYÖKOKEMUS, TERVEYDENHUOLTOA KOSKEVAT LAIT- JA ASETUKSET, KELAN STANDARDI SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN TYÖNI LAADUN ARVIOINTI (ITE3 LAADUNARVIOINTIMITTARI).