PUHETERAPEUTTI KAISA PENTTILÄ

JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS !

               

      PUHETERAPIAA VUOROVAIKUTUKSEN JA KOMMUNIKOINNIN HÄIRIÖIHIN     KUNTOUTAN PUHEESEEN- JA KIELEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA

     -VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN ONGELMAT
     -VIIVÄSTYNYT PUHEEN- JA KIELENKEHITYS
     -PUHEEN- JA KIELENKEHITYKSEN ERITYISVAIKEUS (DYSFASIA)
     -ARTIKULAATIOVAIKEUDET/ÄÄNNEVIRHEET

     -AUTISMI
     -NEUROLOGISTEN SAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT PUHEEN ONGELMAT
     -KORVAAVIEN KOMMUNIKAATIOMENETELMIEN KÄYTÖN OPETUS JA OHJAUS, 

      mm. AACi-kommunikaatiokansio, TAIKE-taulusto, SÄHKÖSANOMA-kommunikointiohjelma     KOHDERYHMÄT: LAPSET, NUORET, AIKUISET, IKÄÄNTYNEET

     TYÖSKENTELYALUE: OULU, MUHOS, UTAJÄRVI, TYRNÄVÄ, LIMINKA, REVONLAHTI    PUHETERAPIA SISÄLTÄÄ: 

-ALKUTILANTEEN KARTOITUKSEN

-YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN

-PUHETERAPIAKUNTOUTUKSEN TOTEUTUKSEN KUNTOUTUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI

LOPPUARVIOINNIN KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA

PUHETERAPIA TOTEUTUU YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN JA HÄNEN LÄHIOMAISTEN KANSSA, ASIAKASTA KUNNIOITTAEN. 


 PUHETERAPEUTTINA TYÖTÄNI OHJAAVAT VAHVA AMMATILLINEN KOULUTUS JA - TYÖKOKEMUS, TERVEYDENHUOLTOA              KOSKEVAT LAIT- JA ASETUKSET, KELAN STANDARDI SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN TYÖNI LAADUN ARVIOINTI (ITE3 LAADUNARVIOIN-  TIMITTARI).